Publicaties

SLO

undefined

Rekenspelletjes voor kleuters

Auteurs: Gäby van der Linde-Meijerink en Anneke Noteboom
 
In deze publicatie geven de auteurs eerst achtergrondinformatie over het belang en nut van het spelen van rekenspelletjes door kleuters. Ook bespreken ze hoe de rekenspelletjes ingezet kunnen worden in de klas, maar ook thuis.
Vervolgens beschrijven ze 25 rekenspelletjes die de rekenontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren.
 
undefined

Spel in de rekenles

Auteur: Anneke Noteboom
 
Compilatie van 37 spelbeschrijvingen die eerder gepubliceerd zijn in het rekentijdschrift Volgens Bartjens. De rekenspellen zijn afwisselend geschikt voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De rekeninhouden die aan de orde komen betreffen getalbegrip, bewerkingen, meetkunde en logisch denken en redeneren. In sommige spellen ligt de nadruk op het verkennen van een rekeninhoud, bij andere spellen gaat het om het oefenen van bepaalde basisvaardigheden en weer andere spellen vragen om het toepassen van inzichten, strategieën, kennis en vaardigheden.
 
 
 

Volgens Bartjens

undefined
Jaargang 34, nr. 3

Over de drempels van de basisvaardigheden…

Praktijkvoorbeeld
Auteur: Anneke Noteboom

Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen er blijvend moeite mee hebben om de basisvaardigheden van rekenen onder de knie te krijgen en te blijven beheersen. Anneke Noteboom beschrijft beknopt een stap-voor-stap aanpak voor in de klas.
 
undefined
Jaargang 34, nr. 3

Juf, laat mij het mezelf maar leren!

Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen
Auteur: Anneke Noteboom
 
Het blijkt dat veel leerlingen de basisvaardigheden voor rekenen onvoldoende beheersen. Dit gegeven vormt de basis voor het SLO-project 'Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen'. Anneke Noteboom beschrijft haar ervaringen.
 
undefined
Jaargang 34, nr. 3

Rekendrempels nemen

Een goede basis voor het leren hoofdrekenen
Auteurs: Wolter Danhof, Piet Bandstra en Wilfred Hofstetter
 
Achterstanden bij rekenen kunnen verschillende oorzaken hebben. Uit recent onderzoek komt naar voren dat een tekort aan geautomatiseerde (en gememoriseerde) kennis grote invloed kan hebben op de rekenvaardigheid van leerlingen. De auteurs bespreken de drempels in de basale rekenkennis die de leerlingen moeten beheersen om op het niveau van hun groep te kunnen rekenen aan de hand van onderzoeksgegevens.
 
undefined
Jaargang 34, nr 1

Kleuters spelen spelletjes

Stimuleren van de rekenontwikkeling op school en thuis
Auteurs: Sophie Verheijen en Anneke Noteboom
 
In dit artikel vertellen de auteurs over een project op een school in Arnhem, waar kleuters aan de gang gaan met verschillende rekenspelletjes en deze ook mee naar huis nemen om ze thuis te spelen.
 
undefined
Jaargang 29, nr. 2

Rondje Rekenspel. Werken aan specifieke rekendoelen

Auteurs: Anneke Noteboom en Cathe Notten
 
Een artikel over het project Rondje Rekenspel van het SLO. In het artikel wordt uitgelegd hoe de rekenspellen, voor dit project ontwikkeld met het doel om specifieke rekenproblemen te oefenen en automatiseren, kunnen worden ingepast in het rekenonderwijs
Vrij toegankelijk voor abonnees van het rekentijdschrift Volgens Bartjens en te bestellen door niet abonnees.
 
 
 

Universiteit Groningen

undefined

Leerbaarheid van hoofdrekenen

Auteurs: Piet Bandstra, Wolter Danhof e.a. (mei 2013)
 
Dit rapport gaat over het onderzoeksproject ‘Leerbaarheid van hoofdrekenen’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Het informeert over de gevonden resultaten in het Primair onderwijs (PO) en het Voortgezet onderwijs (VO). Het onderzoek had en heeft als doel de achtergronden van achterstanden bij het leren hoofdrekenen beter in beeld te brengen. Het vertrekpunt daarbij is dat automatiseringstekorten deze achterstanden sterk mede bepalen. Ze gaan hierbij uit van de zogenaamde 'rekendrempels'.
 
 

Nationale Onderwijsweek 2014

undefined

Tafel van 10. Beter samen spelen

Auteur: Anneke Noteboom (red)
 
In dit boekje, dat een uitgave is van de Nationale Onderwijsweek, beschrijven verschillende auteurs elk een van de tien redenen 'waarom spellen in het onderwijs geschikt zijn'. Tussen die teksten door staan allerlei speelse suggesties en beschrijvingen van spelletjes.