De rekenspellen
Naast een alfabetisch overzicht van alle in deze website beschreven rekenspellen, zijn de rekenspellen geordend op zowel rekendomeinen, leerjaren en drempels.

< Kies de gewenste ingang in het menu links

Welke informatie beschrijven we bij elk specifiek rekenspel?

Vanuit verschillende perspectieven geven we informatie bij de spellen. Zo zult u niet bij elk spel hetzelfde type informatie vinden en we geven bij het ene spel meer informatie dan bij het andere spel. Dit heeft onder meer ermee te maken dat ze ontwikkeld of beschreven zijn in verschillende projecten in de loop van de afgelopen jaren. Daarin ging het om verschillende speerpunten. Alle beschrijvingen volgen niet geheel dezelfde structuur, maar omdat we het zinvol vinden u zo veel mogelijk informatie te geven, hebben we de verschillende beschrijvingen bij de spellen wel opgenomen. U kunt kiezen wat voor u het belangrijkste en het meest praktisch is.

Speloverzicht
Bij elk spel vindt u een speloverzicht. Op basis van dit overzicht krijgt u snel een beeld of het betreffende spel dat u bekijkt, ook past bij wat u zoekt.
Dit overzicht geeft u:

  • de spelgegevens (aantal spelers, speelduur, uitgever en prijs)
  • een opsomming van de belangrijkste rekeninhouden/doelen
  • een aanduiding voor welke groepen het spel het meest geschikt is
  • het rekendomein waarop de inhoud betrekking heeft
  • aan welke rekendrempel van de basisvaardigheden in dit spel (indien van toepassing) gewerkt wordt
  • de downloads en links bij het spel

Downloads en links
Welke downloads en links kunt u in het speloverzicht van een spel aantreffen?

Spelbeschrijving/handreiking voor de leraar
Naast rekeninhoudelijke informatie vindt u hier soms didactische tips voor het bespreken van denkvragen met kinderen (die dan ook op de spelbeschrijving voor de kinderen staan). Daarnaast zijn er beschrijvingen (vooral bij de spellen voor kleuters) waarin suggesties voor het peilen en stimuleren van de rekenontwikkeling worden gegeven. Hierbij staan vaak ook suggesties voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong én hoe de leraar van groep 1 en 2 kinderen kan ondersteunen bij de ontwikkeling van hun executieve vaardigheden.

Spelbeschrijving/spelregels voor de leerling
Dit kan een beschrijving zijn met spelinformatie en de spelregels. Soms met denkvragen over specifieke spelsituaties. In de beschrijving voor de leraar staan dan suggesties hoe de leraar met de leerlingen deze denkvragen kan bespreken.

Een beschrijving uit Volgens Bartjens
De rubriek Spel in de rekenles in het tijdschrift Volgens Bartjens bevat elke uitgave een beschrijving met speeltips van enkele spellen. Dit is meer een recensie van het spel dan een specifieke beschrijving. www.volgens-bartjens.nl

De kopieerbladen bij het spel
Met behulp van deze kopieerbladen kunt u de betreffende spellen zelf maken.

Links
Een link naar een video-fragment (meestal van Youtube) waarin het spel wordt uitgelegd of een link naar een filmpje waarin het spel gespeeld wordt door kinderen.