Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid
Over rekenspellen
Kinderen houden van spelletjes. Een spel spelen is een sociale activiteit. Kinderen leren samen spelen, samen werken en overleggen. Omdat het in de rekenspellen op deze site zowel om geluk als tactiek gaat, is het niet altijd de slimste die wint. Het competitie-element is beperkt, maar daagt kinderen wel uit en motiveert. Bovendien duren de spelletjes niet lang. Dus verloren? Dan snel nog een potje spelen!

Waarom rekenspellen?

Rekenspellen stellen de rekenleerstof op een andere manier aan de orde dan de rekenmethodes doen. Ze zijn specifiek gericht op belangrijke aspecten van getalbegrip. Dit stelt kinderen in staat precies daarop hun kennis, inzicht of vaardigheden te vergroten. De spellen vragen van kinderen om na te denken over relaties tussen getallen en hoeveelheden, te redeneren, uit te leggen, handig te spelen. Voor kinderen die niet zoveel zelf vertrouwen hebben bij rekenen of rekenen niet leuk (meer) vinden is een rekenspel een positieve manier om met getallen en hoeveelheden om te gaan. Ook deze leerlingen krijgen succeservaringen en krijgen meer plezier en zelfvertrouwen in hun rekenvaardigheid.
 

Waarom getalbegrip?

Een groot deel van de beschreven spellen heeft betrekking op getalbegrip. Getalbegrip is noodzakelijk voor leren rekenen en voor gecijferdheid. Hoe kun je immers sommen maken, als je het tientallig systeem niet doorziet of niet kunt tellen met sprongen van 10? Hoe kun je nadenken en redeneren over sportuitslagen, denk aan hoogspringen, verspringen, als je geen idee hebt wat de maten en afstanden betekenen?

Rekenmethodes besteden veel aandacht aan getalbegrip, maar gaan daarna toch vaak snel over op leren rekenen. Voor sommige leerlingen had die aandacht langer gekund, of moeten de vaardigheden rond getalbegrip intensiever onderhouden worden.

Als rekenen niet lukt, is het belangrijk om na te gaan of het aan het uitvoeren van die bewerking ligt, of misschien aan onderliggende basisvaardigheden, zoals begrip van hoeveelheden, de telrij en getallen.