Boefjesrace
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2

Speelduur: ± 10 minuten

Rekendoelen
  • Opzeggen van de telrij t/m 6
  • Tellen van stippen op de dobbelsteen t/m 6
  • Vergelijken en/of ordenen van twee hoeveelheden t/m 6
  • Gebruiken van de begrippen: meer/minder/meeste/minste/evenveel/verder/voor/achter
  • Direct overzien van hoeveelheden stippen t/m 6 zonder tellen
  • Redeneren over spelsituaties rond getalbegrip t/m 6. Tellen van hoeveelheden tot en met 10
Groepen

1, 2

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Drempel(s)

0A

Downloads

Spelbeschrijving

Kopieerbladen