Catch! 1 [<20]
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2 (of 2 teams van 2)

Uitgever: www.wizz-spel.nl

Rekendoelen
  • Kennen van de getallenrij van 0 tot 20
  • Inzicht hebben in de getallenrij tot 20
  • Kunnen vergelijken en ordenen van getallen tot 20
  • Begrippen als: groter dan, kleiner dan, grootste, kleinste, in de context van 'getallen vergelijken' kunnen gebruiken
  • Kunnen redeneren over de relatie tussen getallen tot 20
Groepen

2, 3, 4

Rekendomeinen

Getalbegrip

Drempel(s)

0B

Downloads

Spelregels voor de leerling
 
Handreiking voor de leraar

Beschrijving uit 'Volgens Bartjens'