Catch! 2 [<1000]
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2 (of 2 teams van 2)

Uitgever: www.wizz-spel.nl

 
Rekendoelen
  • Kunnen vergelijken en ordenen van getallen tot 1000 op basis van inzicht in de structuur van de telrij en structuur van getallen
  • Waarde van getallen kennen op basis van honderdtallen, tientallen en eenheden
  • Waarde van cijfers in een getal kunnen bepalen
  • Kunnen redeneren over vergelijken van getallen tot 1000
Groepen

4, 5, 6

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Downloads

Spelregels voor de leerling
 
Handreiking voor de leraar

Beschrijving uit 'Volgens Bartjens'