Dichtste erbij [<20]
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2

Speelduur: ± 10-15 minuten

Uitgever: www.wizz-spel.nl

Rekendoelen
  • Onderling kunnen vergelijken en ordenen van getallen tot 20
  • Verschil kunnen bepalen tussen getallen tot 20
  • Kunnen redeneren over getallen en hun plaats ten opzichte van elkaar in de getallenrij
Groepen

3, 4

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Drempel(s)
0B
Downloads

Spelregels voor de leerling
 
Handreiking voor de leraar