Haaibaai - Tel tot en met 20
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2-3

Speelduur: ± 10 minuten

Rekendoelen
  • Tellen van hoeveelheden tot en met 20
  • Hoeveelheden in een keer overzien zonder tellen
  • Verkort tellen en gebruik maken van de vijfstructuur en
    tienstructuur
  • Getalsymbolen tot en met 20 herkennen en kunnen
    koppelen aan hoeveelheden
Groepen

1, 2, 3

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Drempel(s)

0B

Downloads

Spelbeschrijving

Kopieerbladen