Hebbes!
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2

Speelduur: ± 10-15 minuten

Uitgever: www.wizz-spel.nl

Rekendoelen
  • Inzicht hebben in de relaties tussen getallen in de telrij tot 20
  • Relaties tussen getallen in de getallenrij tot 20 kunnen verwoorden
  • Getallen in de getallenrij tot 20 kunnen vergelijken en ordenen
  • Kunnen tellen met sprongen (ook anders dan van één) in de getallenrij tot 20
Groepen

2, 3, 4

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Drempel(s)

0B

Downloads

Spelregels voor de leerling
 
Handreiking voor de leraar