Kommastraatje
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2

Speelduur: ± 10-15 minuten

Uitgever: www.wizz-spel.nl

Rekendoelen
  • Doorzien hoe de (tientallige) structuur van ons getalsysteem met kommagetallen in elkaar zit
  • Kunnen vergelijken, ordenen en positioneren van kommagetallen op basis van de structuur van kommagetallen en op basis van de structuur van de telrij
  • Kunnen bepalen van de waarde van cijfers in getallen
  • Kunnen redeneren over tienden, honderdsten en duizendsten
Groepen

6, 7, 8

Rekendomein(en)

Getalbegrip, Logisch denken/redeneren

Downloads

Spelregels voor de leerling
 
Handreiking voor de leraar