Spaarspel [<100]
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2-3

Speelduur: ± 10 minuten

Rekeninhouden
  • Bundelen en wisselen van eenheden (losse euro's) in tientallen (tientjes) en omgekeerd
  • Verkennen van de tientallige structuur van het talstelsel (t/m 100) in de context van geld
  • Verkort tellen (t/m 100) met sprongen van tien en één in de context van geld
  • Handig bij elkaar tellen/samenstellen van geld: briefjes van tien en munten van één euro
  • Kunnen vergelijken en ordenen van bedragen, samengesteld uit tientjes en euro's (t/m 100)
  • Handig bij elkaar tellen van stippen op twee dobbelstenen (t/m12)
Groepen

3, 4, 5

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Drempel(s)

4

Downloads

Spelregels voor de leerling

Handreiking voor de leraar

Beschrijving uit 'Volgens Bartjens'