Take 5! [≤104]
undefined

Spelgegevens

Aantal spelers: 2-10

Speelduur: ± 20 minuten

Uitgever: 999-games

Prijs: ± € 9,00

Rekeninhouden
  • Getallen tot en met 104 vergelijken en ordenen
  • Doorzien van de structuur van de telrij
  • Relaties tussen getallen zien en toepassen: welke getallen liggen dicht bij elkaar en welke ver uit elkaar in de getallenrij
  • Redeneren over de volgorde van getallen
  • Redeneren over spelsituaties rond getalbegrip
Groepen

4, 5, 6, 7

Rekendomein(en)

Getalbegrip

Downloads

Spelregels voor de leerling

Handreiking voor de leraar

Beschrijving uit 'Volgens Bartjens'

Videofragment met speluitleg